Verkoopsvoorwaarden :

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de betaling. De facturen zijn contant betaalbaar te Roeselare. een niet betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege een intrest op van 10% per jaar, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van niet betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur- op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling, zal het bedrag ambtshalve vermeerderd worden met 12% (met een minimum van € 25.79 en een maximum van € 1859.20) als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling van letsels wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 BV. Enkel de rechtsmachten van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen rechte. Klachten betreffende de levering en factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum.

Geef een cadeaubon met karakter

Ja, ik wil iemand een plezier doen

Op de hoogte blijven van acties?